Quấy rối tình dục trên truyền thông: Nghiên cứu 2020-2021

WAN-IFRA Women in News and Đại học City London đã thực hiện một nghiên cứu lớn về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trên các phương tiện truyền thông ở các quốc gia được chọn ở Châu Phi cận Sahara, Khu vực Ả Rập, Đông Nam Á, Trung Mỹ và Nga. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018, xác định khoảng trống trong dữ liệu có sẵn về quấy rối tình dục trên các phương tiện truyền thông cụ thể ở các khu vực này.

format_quote
WIN định nghĩa quấy rối tình dục là hành vi không mong muốn và xúc phạm, có tính chất nhục dục, vi phạm nhân phẩm của một người và khiến họ cảm thấy bị hạ thấp, bị sỉ nhục, bị bắt nạt hoặc bị đe dọa.
format_quote

Mức độ phổ biến của Quấy rối tình dục trong lĩnh vực truyền thông

Nhấp vào nút chuyển đổi bên dưới để lọc kết quả theo giới tính, loại quấy rối và hành động đã thực hiện.

close

country

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
Những người đã từng bị quấy rối tình dục: %
subdirectory_arrow_rightTrong số đó, những người đã báo cáo vụ việc: %
subdirectory_arrow_rightOf those, who received action from their organisation: %
GIỚI TÍNH
HOẠT ĐỘNG
KIỂU

OVERALL RESULTS:

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
Những người đã từng bị quấy rối tình dục: %
subdirectory_arrow_right Trong số đó, những người đã báo cáo vụ việc: %
subdirectory_arrow_right Trong số những người đã được tiếp nhận xử lý: %