မီဒီယာတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများ သုတေသန (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁)

WAN-IFRA Women in News နှင့် City, University of Landon တို့ ပူးပေါင်းကာ မီဒီယာလုပ်ငန်းခွင်ရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများအကြောင်း အဓိက သုတေသနတစ်ခုကို အာဖရိက ဆာဟာရ တောင်ပိုင်းဒေသ၊ အာရပ်ဒေသ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အမေရိက အလယ်ပိုင်း နှင့် ရုရှားတို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသုတေသနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သုတေသနအပေါ် အခြေခံထားပြီး အဆိုပါဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုဖြစ်ရပ်များအကြောင်း ရရှိထားသည့် ဒေတာများတွင် ကွာဟမှုများ ရှိနေကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။

format_quote
လူတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေပြီး ထိုသူကို အဆင့်နှိမ့်သည်၊ လှောင်ပြောင်သည်၊ ကြောက်လန့်စေသည်၊ ခြိမ်းခြောက်သည် ဟု ခံစားရစေပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်သော မလိုချင်သည့်၊ စော်ကားသည့် အပြုအမူကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ဟု WIN က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။
format_quote

မီဒီယာတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ဖြစ်ရပ်များ ပျံ့နှံ့ခြင်း

ရလဒ်များကို ကျားမ၊ စော်ကားမှုပုံစံ နှင့် အရေးယူမှုများအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

close

country

ပါဝင်ဖြေကြားသူများ
ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖူးသူများ %
subdirectory_arrow_rightကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖူးပြီး တိုင်ကြားခဲ့သူများ အရေအတွက် %
subdirectory_arrow_rightOf those, who received action from their organisation: %
ကျားမ
အရေးယူခြင်း
အမျိုးအစား

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရလဒ်များ

ပါဝင်ဖြေကြားသူများ
ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသူများ %
subdirectory_arrow_right ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖူးပြီး တိုင်ကြားခဲ့သူများ အရေအတွက် %
subdirectory_arrow_right ကျူးလွန်သူအား အရေးယူပေးမှုကို ရရှိခဲ့သူများ %