Sekswal na Panliligalig sa Media: 2020-2021 na Pananaliksik

Ang Wan-IFRA Women in News at City, University of London ang nagsagawa ng malakihang pananaliksik sa sekswal na panliligalig sa pinagtatrabahuang medya sa pili na mga bansa sa Sub-Saharan Africa, Arab Region, Southeast Asia, Central America at Russia. Ang pag-aaral na ito ang nabuo sa pananaliksik na ginawa noong 2018 na nagpapakilala ng puwang sa mayroon na datos patungkol sa sekswal na panliligalig sa medya, partikular sa mga rehiyon na ito.

format_quote
Tinukoy ng WIN ang sekswal na panliligalig bilang hindi gusto at nakakasakit na pag-uugali, ng sekswal na uri, na lumalabag sa dignidad sang isang tao at nagpaparamdam na sila ay napapasama, napahiya, tinatakot o binabantaan.
format_quote

Paglaganap Ng Sekswal na Panliligalig sa Media

Pindotin ang mga pagpipilian sa ilalim upang salain ang resulta batay sa kasarian, klase ng panliligalig at aksyon na ginawa

close

country

KALAHOK
Mga Nakaranas ng Sekswal na Panliligalig %
subdirectory_arrow_rightSa mga iyon, sino ang nag-report ng insidente: %
subdirectory_arrow_rightSa mga iyon, sino ang nakatanggap ng aksyon: %
KASARIAN
AKSYON
Uri

OVERALL RESULTS:

KALAHOK
Mga Nakaranas ng Sekswal na Panliligalig %
subdirectory_arrow_right Sa mga iyon, sino ang nag-report ng insidente: %
subdirectory_arrow_right Sa mga iyon, sino ang nakatanggap ng aksyon: %